Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

porqueno
20:22
Smakuje sex, kiedy nie ma w nim miłości.
Smakuje życie, kiedy pieprzysz obowiązki.
Smakuje zdrada, gdy Ci nie zależy.
Musiałaś być silna, żeby to przeżyć.
— Flint

May 30 2017

porqueno
21:23
Pełen wadliwych chwil
I wątłych dni
A znów odwrócę wzrok
Niepewnym krokiem ruszę bo
Kiedy jak zbity pies
Czekam na nagą kość
Najbardziej lubię myśleć o tym kim byłbym gdyby nie to...
— Sokół&Podsiadło
Reposted bymesoute mesoute

June 16 2015

porqueno
18:16

June 14 2015

porqueno
22:02

June 12 2015

porqueno
00:17

June 11 2015

porqueno
10:32
Po jednym za wszystkie kłamstwa małe i wielkie,
I skoro już tak to lepiej idź po następną butelkę.
porqueno
10:17
6069 bb10 390
Reposted fromkotowate kotowate viaddrag ddrag

June 09 2015

porqueno
13:29
11:26
porqueno
11:25
1208 ed73 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:25
11:24
2061 a0c9 390
Reposted fromclitoris clitoris viaSmerfMaruda SmerfMaruda
porqueno
11:22

June 04 2015

porqueno
19:34
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
Reposted fromherside herside viairmelin irmelin
19:33
6394 2f22 390
19:32
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viairmelin irmelin
porqueno
19:32
9587 52d1 390
Reposted fromqcharska qcharska viairmelin irmelin
19:31
6088 1b1a 390
Reposted fromsbguys sbguys viairmelin irmelin
porqueno
19:31
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viairmelin irmelin
porqueno
19:30
3668 9ac1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl